CS Turība

Cieta sakabes Turība

Neregulārie izdevumi

Eiro centiNeregulārie izdevumi ir tādi izdevumi, kuri, kā jau to liecina nosaukums, ir neregulāri. Tie var būt pilnīgi neparedzēti vai tieši otrādi plānoti. Neplānoti neregulārie izdevumi parasti saistās ar kādu negaidītu situāciju, kas prasa papildus līdzekļus no budžeta. Savukārt plānotie ir iepriekš krāti  vai novirzīti līdzekļi kādam mērķim, kura sasniegšana jau ieplānota budžeta plānotājā.

Jebkura indivīda vai ģimenes budžets sastāv no ienākumiem un izdevumiem.  Lielākajai daļai pamata ienākumus veido alga, tomēr tos var veidot ienākumi arī no citiem avotiem. Saskaitot visu mājsaimniecības dalībnieku kopējos ienākumus veidojas summa, kura tiek izlietota nepieciešamajiem izdevumiem vai uzkrāta. Izdevumi, ar kuriem jārēķinās vispirms, ir ikdienas un ikmēneša tēriņi. Ikmēneša izdevumi vairāk vai mazāk ir paredzami, jo tie lielākoties ir regulāri mēneša maksājumi kā dažādi rēķini, kredīta maksājumi. To lielums gan var mainīties. Ja tiek izmantoti dažādi finanšu plānotāji un analizēti tēriņi, tad arī ikdienas maksājumi ar nelielu nobīdi ir paredzami. Summa, kas paliek pāri, var tikt novirzīta neregulāriem maksājumiem.

Ikvienu var piemeklēt negaidītas situācijas, kas prasa papildus izdevumus. Piemēram, mašīnas vai mobilā telefona remonts. Šie neregulārie izdevumi var svārstīties no nelieliem līdz pat ievērojamām summām. Reizēm šos izdevumus var atlikt, bet reizēm tie ir vitāli nepieciešami, kā negaidītas slimības ārstēšanai. Tā kā šādi tēriņi ir negaidīti, tie var radīt grūtības cilvēkiem, kuri dzīvo no algas līdz algai un kuriem nav nekādu iekrājumu. Tā kā šādu līdzekļu nav, nākas samazināt ikdienas vai ikmēneša izdevumus, vai nereti šādas situācijas liek aizņemties.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *